Jakob Myrhøj

Coaching og vejledning

Jakob Myrhøj

Coaching og vejledning
jakobmyrhoej.dk

Formålet med Tinkuy er at aktiviteterne i huset hjælper medlemmerne til at mærke sig selv gennem bevægelse i krop, sind og ånd.

Jakob Myrhøj bidrager til dette formål ved at tilbyde behandling. Du kan læse mere om Jakobs behandlingsmuligheder til højre.

Coaching og vejledning: Vil du gerne integrere din dybere udvikling og livsproces med arbejdet med sår og traumer? Vores sår, dysfunktionelle sider og prægninger fra opvækst er for mig dybt forbundet med vores dybere formål og ultimativt vores spirituelle vej. I samtaler bruger jeg både forståelse fra dybdepsykologien, spirituelle traditioner og moderne coaching til at finde en retning hvor dine livsudfordringer og livsformål kan mødes. I bearbejdning og forløsning af sår og traumer inddrages meditative teknikker og der fokuseres på hvilke særlige muligheder for vækst og udvikling der ligger bag sårene, og de livsforhold de har skabt. Der er guld at finde i enhver udfordring. Jeg har et personligt forhold til at arbejde med medafhængighed, svage egogrænser, tendens til at miste sig selv i relationer og/eller tendens til at komme i usunde relationer. Det er min erfaring at mange sensitive og spirituelt søgende mennesker, også har udfordringer med egogrænser og selvfølelse. Coaching for mænd: Vil du gerne arbejde mod et større nærvær, dybere kontakt og rigere intimitet? Vil du gerne stå bedre i dig selv som mand, have bedre kontakt til dit maskuline? Jeg tilbyder coaching for mænd der ønsker at integrere maskulinitet, og fordybe kontakten til det feminine. Jeg coacher dig i træning af mindful nærvær, grounding og at kunne give og modtage i dynamikken med det feminine. Undervisning i Tinkuy: I Tinkuy har jeg undervist i mandegruppen Mænd der elsker kvinder hver tirsdag siden januar 2019. Workshoppen er for mænd, som har modet til at lære hele sig selv at kende: Skyggesider, seksualitet, ambitioner, sårbarhed og livsformål. I arbejdet med mænd og seksualitet er jeg inspireret af bla. tantriske traditioner og moderne lærere som David Deida og Ken Wilber. Sammen med Diane Ellefsen faciliterer jeg pt. Workshops i conscious relating, hvor vi arbejder med at møde andre med nærvær, nydelse, kontakt og sunde grænser. Vi bruger metoder fra ”wheel of consent” og circling. Diane holder circling hver tirsdag hvor du ofte kan møde mig som medfacilitator. Min baggrund: Siden år 2000 hvor jeg gennemgik en kraftfuld personlig krise og derefter en oplevelse af opvågnen, har jeg været dybt optaget af dybere udvikling, traumebearbejdning, meditation og spiritualitet. Efter nogle år hvor jeg modtog undervisning i dybere meditative praktikker, bla. fra Jes Bertelsen, samt dykkede ned i diverse dybdepsykologiske forståelser, arketyper, uddannede mig i drømmetolkning, samt chakra og energiarbejde, følte jeg behov for at møde udviklingsforståelse mere jordnært og praktisk. Efter en coachuddannelse og en periode hvor jeg arbejdede med coaching, gennemgik jeg endnu en relationel krise, hvor jeg blev tydeligt opmærksom på min egen manglende terapeutiske bearbejdning. Det var en slags vink med en vognstang som førte mig ned i arbejdet med psykologisk traumeforståelse, og bearbejdning af de barndomssår jeg ikke havde fået fat i tidligere. Selvom det var tungt at dykke ned i den terapeutiske bearbejdning, var det det helt rigtigt i min egen proces. Idag oplever jeg at tingene hænger sammen, og at en balance imellem at søge et højere formål og væren i det spirituelle og en sund terapeutisk bearbejdning af egoet er yderst vigtigt. Jeg er inspireret og præget af bla.: Ken Wilber, Jes Bertelsen, Neel Fasting, David Deida, C. G. Jung, Josef Campbell, Osho, Jordan Peterson, Eckhart Tolle og Byron Katie. I traumeforståelsen er jeg optaget af bla. Pete Walker og kompleks PTSD, og viden om medafhængighed og traumer fra narcissistiske dynamikker og følelsesmæssigt usunde miljøer.