Mette Mathilde Bodholdt

Samtaler via kroppen

Resized img 2033  5

Mette Mathilde Bodholdt

Samtaler via kroppen

Formålet med Tinkuy er at aktiviteterne i huset hjælper medlemmerne til at mærke sig selv gennem bevægelse i krop, sind og ånd.

Mette Mathilde Bodholdt bidrager til dette formål ved at tilbyde behandling. Du kan læse mere om Mette Mathildes behandlingsmuligheder til højre.

Hvorfor kropsterapi

Det er ikke det hele vi har adgang til via vores ord. Når vi arbejder igennem kroppen eller inddrager kroppen i vores procesarbejde, inviterer vi de lag i os ind i den vågne kontakt, som eller ikke træder så meget frem og som ikke lader sig så direkte røre af samtalen. Kroppen kan dermed være en åbning og vej ind i at bevæge de dele af os, der ikke nødvendigvis lader sig røre af ordene og ikke så tydeligt lader sig kalde frem i kontakten mellem os.

I kroppen og nervesystemet bor alle vores erfaringer og oplevelse både det vi husker og også de mere ordløse fornemmelser og tilstande formet igennem tid og samspil. Så vi har det hele med os, til hver en tid og det taler sig sprog i den måde vi indgår i kontakt og i vores måde at gebærde os i vores liv.

 

Kroppen og ikke-kroppen samt graden af kontakt eller ikke-kontakt som løsning

Når vi overvældes og noget opleves uhåndterbart kan vi finde løsninger igennem vores krop og grad af kontakt. Hvilke løsninger vi automatisk umiddelbart udfolder når vi overvældes, vil til dels være afhængigt af hvad vi igennem tid, ofte ganske tidligt, har lært mere eller mindre bevidst. Oftest mindre bevidst. Det udfolder sig ret automatisk og der er ikke umiddelbart særlig meget valgfrihed på de hylder, medmindre vi forholder og til det og arbejder med det. Noget ser vi tydeligt og kender rigtig godt hos os selv og noget vil være lidt stille og skjult og måske svært helt at få greb om. 

Måske vi håndterer noget ganske automatisk ved at låse leddene en smule, holder noget ved at spænde lidt op i dele af kroppen og om led, blive lidt hårde og kæmpende og måske udvikle smerter i dele af kroppen, trætte og spændte skuldre. Og måske mærker vi endda en knude i maven eller et tryk i brystet. Måske vi har let ved bebrejdelse over for os selv eller dem om os, måske vi let bliver kæmpende eller forsvarende i vores kontakt.

Eller vi kan reagere ved at blive lidt stille i vores krop, trække os lidt væk, måske endda også fra os selv, miste lidt kontakt, kraft og energi og mærke lidt mindre. Vi kan opleve at flyde ud i kontakten med andre eller miste os selv og vores fornemmelse af grænser i kontakten med andre. Måske hvis vi lytter og mærker efter opdager vi, at vi måske ikke rigtig mærker vores arme indefra, at vi ikke rigtig kan mærke vores bagside eller andre dele af os. Måske oplever vi at have brug for at have tid alene for igen at have følelsen af at kunne mærke os selv igen og have følelse af afklaring og ro.

Vi kan holder åndedrættet en smule og trækker vejret lidt mindre, bremser kroppens og livsenergiens frie strøm, vores strømninger af seksualenergi og åndedræt og bevæger os mindre frit.

Alt sammen løsninger som sandsynlig har sine rødder ret tidligt i vores liv og som nu fungerer som automatiske reaktioner og løsninger når noget er for meget, opleves ubehageligt, overvældende og uhåndterbart eller bare vedvarende belastende.

Det har en betydning ind i den måde vi lever vores liv på og den måde vi er med hinanden og os selv lige nu og her. På den måde rækker tidligere oplevelser ind i vores liv lige nu og her, ved at have en stemme ind i hvordan vi reagerer i situationer i vores liv og hverdag lige nu, selvom vi er et helt andet sted nu og har muligheder for at udvikle andre måder at tage vare på os selv nu. Så man kan sige at overvældende begivenheder som skete tidligere, kommer til udtryk i det levede liv i netop dette øjeblik og viser sig i den måde vi reagerer enten i overvældende begivenheder og også blot i vedvarende belastende omstændigheder lige nu og her. Også når vi måske ikke hører det så godt.

 

Strategien har en pris

Når vi som løsning nedsætter den frie strøm af livsenergi, nedsætter vi ikke blot vores oplevelse af smerten eller ubehaget som følger med det som overvælder os, men også oplevelsen af alt det andet, alt det skønne, glæden, seksualiteten, vores følelser og frie glæde. Så det har en pris at holde os ind i spændthed eller følelsesløshed. 

I kropsterapien etablerer vi en samtale med de dele af dig som måske har låst sig lidt fast eller har trukket sig lidt, da noget blev for meget. De dele af dig har måske brug for kontakt til at opdage at det som i sin tid og til at starte med var overvældende og ubehagelige, er overstået nu. At du hvor du er nu i dit liv kan udvikle større frihed i at stå i dig selv i balance med dine grænser, dit udtryk og udveksling med omverden. Og at du der hvor du er nu i dit liv har andre muligheder for at håndterer overvældende oplevelser på en måde som støtter dig selv mere og ikke ”koster” så meget.

Ved at skabe bevægelse i de spændte og kæmpende reaktioner eller at inviterer de stille dele ind i noget livs-fuldt igen, bevæger vi og støtter adgangen ind i alle de muligheder disse dele rummer i en mere strømmende og livs-fuld tilstand og alle de ressourcer du har i dig.

 

Hvem kan have gavn af kropsterapien

Kropsterapien er til dig som

  • mærker en kalden efter at ville berøres igennem kroppen.
  • oplever at ulykker som hjernerystelser og piskesmæld har sat sine spor og har fortsatte ekkoer i din måde at opleve og føle dig på.
  • som led i et længere eller pludseligt sygdomsforløb og/eller efter operationer føler dig anderledes og mærker længsel efter rolige hænder som en støtte ind i at lande i kroppen igen.
  • som efter en eller flere overvældende eller uhåndterbare situationer føler at noget har ændret sig, måske du føler dig modløs og udmattet eller at du har det anderledes end tidligere og måske kæmper lidt med din glæde.
  • som bærer på uforløste oplevelser i din livshistorie og gerne vil træde dybere ind i en forløsning og kunne føle dig fri i handling og ikke så styret af din historie.
  • som har en kompenserende adfærd for at kunne holde ud, herunder spiseforstyrrelser.
  • … eller til dig som af andre årsager kan mærke en kalden ind i at arbejde i proces vis kroppen.

Alle er velkomne <3

 

Hvordan forløber sessionen sig

Den enkelte session varer ca. 75 min og koster 600 kr. Hvis du ønsker et forløb, kan vi aftale en rabatpris.

Vi arbejder igennem sindet, opmærksomheden og igennem kroppen via samtale, øvelser og manuel behandling på briks. Sessionen tager sit afsæt enten i en eller flere bestemte oplevelser som du har lyst til at forholde dig til eller i oplevede tilstande og følelser som du mærker.

For at få mest ud af at terapien anbefales det at komme i et forløb, da de lag vi arbejder ind i nogle gange vil have lidt tid til at komme i tale og vi kan have brug for at kende vejen lidt, for at begynde at genkende tilstandene indefra.

Under den manuelle behandling kan du enten være fuldt påklædt i løst behageligt tøj, som du kan bevæge dig i eller du kan være i undertøj, alt efter hvad vi har arbejder med.

 

Hvem er Mette

Terapiens tager sit afsæt til dels i mine uddannelser som psykomotorisk terapeut (BA i psykomotorisk terapi og afspændingspædagogik) og min igangværende efteruddannelse som relationel biologisk traumeterapeut (en gren inden for chok-traume terapi). Derud over trækker jeg på min erfaring i at arbejde med sindets og kroppens natur igennem mange år i egen proces og min inspireret af meditativ praksis og danse/bevægelses praksis.

Jeg har levet af mit arbejde som kropsterapeut siden jeg blev færdig i 2013.

 

Kontakt

Telefon: 31243971 

<3