Elizabeth Mroz

Energetisk Spejling

Resized image

Elizabeth Mroz

Energetisk Spejling
www.detfrimenneske.dk

Formålet med Tinkuy er at aktiviteterne i huset hjælper medlemmerne til at mærke sig selv gennem bevægelse i krop, sind og ånd.

Elizabeth Mroz bidrager til dette formål ved at tilbyde behandling. Du kan læse mere om Elizabeths behandlingsmuligheder til højre.

Energetisk Spejling®

Energetisk Spejling® er et unikt nyudviklet redskab, hvor min krop og stemme giver dig mulighed for at blive set, følt og forstået på et dybt plan. Spejlingen kan anvendes enten på en konkret problematik eller som spejling på din grundlæggende essens i lyd og bevægelse.

Jeg ihar udviklet Energetisk Spejling® efter mange års erfaring som kropsterapeut og under kunstneriske  processer, hvor jeg udtrykker øjeblikkets energi i en forsamling, i naturen, i byen eller på en scene.

Hvordan foregår det?

Under sessionen bruger jeg min krop til at udtrykke din energi. Du sidder og iagttager, modtager, oplever og mærker. Du behøver ikke at forstå det eller forholde dig intellektuelt. Jeg  tuner ind, venter på impulser og udfører så den energetiske spejling.

Sessionen indeholder en indledende samtale, en kort guidet meditation, den energetiske spejling af 10-15 minutters varighed, og en afsluttende bevidstgørende samtale. Her sætter du ord på din oplevelse og vi drøfter, hvordan du kan bruge det fremover.

Energetisk Spejling®

- skaber kontakt til din dybere væren og indre kraft.

- spejler dine energetiske mønstre på et såvel mentalt, følelsemæssigt som spirituelt plan.

- giver dig indsigt i, hvad der holder dig tilbage fra at være i indre flow og balance

- fører til bevidstgørelse af dine potentialer samt frigørelse og afbalancering af din energi.

Mit livssyn

Jeg arbejder udfra den  erkendelse,  at vi er en del af en større helhed. Vi er væren, vi er forbundet med alt, og alt er energi. En vibration, som kan udtrykkes ved hjælp af lyd og bevægelse. Vores tanker, overbevisninger, følelser er energi, som kan sætte sig i vores krop som fastlåsthed, der forhindrer os  i at mærke vores indre kraft og skønhed.

Jeg tror på dine iboende ressourcer og på, at svarene på de spørgsmål, du måtte have, dukker op, når vi skaber de rigtige rammer om det. Den energetiske spejling kan både være en enkeltstående seance, og den kan fungere som optakt til eller indgå i et længerevarende kropsterapeutisk forløb.

Intro-pris: 300 kr for 60-75 min

Kontakt:

Mobil:  20 65 25 09

E-Mail:  elimroz26@gmail.com