Elisabeth Damkiær-Classen

Circling facilitator

Resized ed

Elisabeth Damkiær-Classen

Circling facilitator
Rejsenhjem.dk

Formålet med Tinkuy er at aktiviteterne i huset hjælper medlemmerne til at mærke sig selv gennem bevægelse i krop, sind og ånd.

Elisabeth Damkiær-Classen bidrager til dette formål ved at tilbyde undervisning. Du kan læse mere om Elisabeths undervisning til højre.

CIRCLING

Jeg faciliterer Circling i Tinkuy. Alle er velkomne, uanset kendskab til circling.

At blive mødt som den vi er, når vi er 'oprigtige', er en af de mest givende oplevelser vi kan have som mennesker. Circling er at skifte autopiloten ud med opmærksomhed på de sansninger, følelser og tanker, der hele tiden kommer og går indeni. Det er herudfra at magien mellem mennesker kan opstå: når vi forener den indre opmærksomhed med en åben og nysgerrig interesse overfor hinanden. 

Circling giver dig i korte træk muligheden for: - At blive bedre til at bevare kontakten til dig selv og at opleve dybere og mere autentisk nærvær i mødet med andre - At opdage hvor det er, du skubber dybere nærhed i relationer fra dig - At stole mere på dine sansninger og følelser og at blive bedre til at give udtryk for dem - At lære hvordan du ser og ærer hvert menneske for det helt unikke det bringer ind i verden, og hvordan du ser andre mennesker på en måde, så de føler sig set og mødt, måske mere end de nogensinde før er blevet det.

Du skal ikke kunne eller være noget bestemt for at deltage. Alt hvad du behøver er, at være åben for at opleve dig selv ærligt i kontakt med andre og parat til at dele din oplevelse af nærværet i nuet sammen med andre. Formålet med circling er ikke at reparere eller ændre noget ved os selv eller hinanden. Tværtimod kunne man sige, er intentionen at være med det der er, eller opstår, lige i det pågældende øjeblik. Paradoksalt nok sker der så alligevel ofte det - netop når vi kan være med det der er - at forandring og udvikling opstår.

Om mig: En daglig meditationspraksis har i mere end 20 år været et grundelement i min hverdag. Circling er en vidunderlig udvidelse af denne praksis - en kloning mellem meditation og relation. Ud over circling-facilitator er jeg også ID-Psykoterapeut og billedkunstner.