Faste undervisere i Tinkuy

20770272 1826369087678000 599712281620631004 n

Ajeetdev Kaur

Yoga instruktør
www.alterstoette.dk

Sat nam.

Ajeetdev is certified Kundalini Yoga Instructor (KRI 1) of the I-SKY group. Presently studying KRI level 2 certification and has graduated 4 of the 5 modules: Conscious communication, Vitalitet & Stress, Mind Meditation, Authentic relationships.
She holds advance studies in Body Phycho Therapy, Qoya - Femine Yoga Dance, Women’s Leadership and Visionary Coaching.
 
After a serious accident in 1998, she was left paralysed in both legs and partly in her upper body. She has turned a human life tragedy into an opportunity to grow and heal. She has learned to use yoga and energy medicine to create sensations and movements in both legs and since fall 2016 to walk on new. Over the years, she has made it her mission to show others the magic of soul connection and spiritual healing. 
Since 2016 she is the chairwoman of The Danish Kundalini Yoga Teacher Association.

Ajeetdev teaches yoga and gives public motivational and tranformational speaks.

www.allissupport.com and site in Danish www.alterstoette.dk - More info will mostly be at facebook at sites with same names www.facebook.com/alterstoette & www.facebook.com/allissupport

Profilportr%c3%a6t s h

Anders Moselyst Kristiansen

Body-sds grundtrænings instruktør
bodytherapy.life

I Body-sds grundtræning aktiverer vi hele bevægeapparatet. Fra fødderne, op igennem kroppen og helt ud i fingerspidserne. Vi centrerer, styrker og smidiggør kroppens muskler og led, ved en variation af dynamiske og statiske øvelser.

Vi benytter åndedrættet til at give træningen større effekt og til at kunne rumme at være i udfordrende øvelser og stillinger. 

Her er nogen af fordelene ved kontinuerlig træning.
Fysisk:
1. Modvirker skader og skavanker, vedligeholder kroppen.
2. Forbedre organerne funktion
3. Udrenser affaldsstoffer via lymfesystem og kredsløb

Psykisk:
1. Bearbejder Stress og giver ro
2. Opbygger større overskud og selvtillid
3. skaber større nærvær og forståelse for sig selv og andre.

Ved spørgsmål eller ønsker om en body-sds behandling kan man skrive eller ringe på 22 26 98 89

Sarahfresco cedric portrait1

Cedric Gorinas

Cedric Gorinas, heart-centered life & career coaching
heartwiseconsulting.com
Hjertecentreret livs- og karrierecoaching // Heart-centered life and career coaching **Align what you DO with who you ARE** *DANSK* Cedric tilbyder coaching målrettet karriereudvikling og personlig udvikling til dig, der gerne vil opfylde dine professionelle ambitioner og livsmål og bygge bro mellem disse. Hans mission er at hjælpe andre med at vokse og leve ud fra deres fulde potentiale – på både den personlige og den professionelle plan. Han anvender en holistisk tilgang, hvor både professionelle udfordringer og personlige/mentale hindringer tages op og arbejdes med på lige fod. Hans tilgang til coaching trækker fra en unik kombination af en akademisk baggrund og tidligere karriere som konsulent og anvendt forsker med en passion og tiåriglang dedikationer samt flere uddannelser inden for kropsorienteret psykologi, meditation, yoga og andre personlig udviklings metoder. Han brænder for at bringe professionelle ambitioner og menneskets dybe længsel efter at vokse sammen. “To be human is to become visible, while carrying what is hidden as a gift to others” – David Whyte Læs mere om Cedric, hans tilgang og tidligere klienters oplevelser her: www.heartwiseconsulting.com eller kontakt ham på cedric@heartwiseconsulting.com. Cedric har boet i 4 forskellige lande og taler flydende dansk, fransk og engelsk. Sessioner kan foregå i et af disse 3 sprog. Kontakt Cedric: cedric@heartwiseconsulting.com Eksempler på hvad Cedric har hjulpet tidligere klienter med: … Klargøre deres styrker og livsretning og -vision, og hjælpe dem med at udleve disse i deres job el. forretning. … Hjælpe dem med relationelle udfordringer og løse konflikter mellem partnere og kollegaer. … Træffe afgørende beslutninger og forblive i balance under organiseringen af en stor begivenhed. … Skabe og implementere en oplagt struktur for virksomheden, som afspejler deres værdier og mission. … Arbejde med generthed og dele deres autenticitet på en måde, der passer ind i en professionel kontekst. … mm. Hvad tidligere klienter har sagt: “Cedric hjalp mig med at finde ind til min egen sandhed i og omkring opbygningen af festivalen NJORD. Cedric er eminent god til hurtigt at se strukturer og mønstre i problematiske situationer og give redskaber til at håndtere dem, så man ikke kun løser udfordringerne, men også vokser med dem. Håndteringen sker altid i respekt for både den anden OG for én selv. Det er evnen til hele tiden at føre én på sporet af én selv, der er Cedrics helt unikke evne. Jeg gik derfra hver gang med følelsen af at være blevet hørt helt ind i en kerne af mig selv, som jeg ikke selv havde været i stand til at lytte til og tage hensyn til. Med empati, indlevelse og respekt guider Cedric én ind i ens midtpunkt hele tiden, så man kan være og forblive tro mod sig selv og ens eget projekt. De redskaber, han har lært mig, har jeg kunnet taget med mig ind i min praktiske tilgang til det videre arbejde med fornemmelsen af soliditet i virksomheden som resultat. Jeg kan på det varmeste anbefale Cedric og hans virksomhed Heartwise Consulting.” Jane S. “Forløbet har været over alle forventninger en rigtig positiv, konstruktiv og lærerig proces. Fra den individuelle samtale til workshoppen og implementering har Cedric formået at skabe et tillidsrum, hvor alle føler sig hørt, inkluderet og taget seriøst.” Stine K. ** Cedric underviser også i Yoga og Mindfulness (bl.a. mandage kl.8 i Tinkuy). Du kan lære mere om Cedrics yogaundervisning og yogablog på www.heartwiseyoga.com *ENGLISH* Cedric helps individuals and teams realize their full potential, offering life and career coaching to fulfill and conciliate professional ambitions and personal purpose. Cedric’s mission is to help you unleash your potential by transforming whatever is slowing you down into new avenues for growth, both professionally and personally. His approach to coaching draws from his academic and consultant career and more than a decade of dedication and training in body-oriented psychotherapy, yoga, mindfulness, and personal development. This unique combination makes Cedric’s approach to career and business advancement as well as life development unique and holistic: An approach that fulfills professional ambitions and the longing to grow as a person. His approach revolves around 3 pillars:strength-enhancing, mindfulness-based, and heart-centered. Read more about Cedric and his approach here: www.heartwiseconsulting.com or contact him at cedric@heartwiseconsulting.com. Cedric has worked and lived in four countries and speaks English, Danish, and French fluently. Coaching can take place in one of these 3 languages in person or via video-conference. “Be yourself, everyone else is already taken.” – Oscar Wilde Examples of what Cedric has helped previous clients with: ... Clarify their strengths and life vision, and conciliate these with their role and vision for their business. ... Deal with relational issues and conflicts with partners and team members. ... Take important decisions and stay in balance during the preparation of a large event. ... Design and implement the optimal structure for their business, in alignment with their personal values and mission. ... Make a company blog look both personal and professional - to bring more clients and transpire personal authenticity in the business. ... and more What prior clients have said about Cedric: “Cedric is eminently good at identifying patterns and structure in problematic situations. He offered me ways tools and resources to deal with them, which not only helped me solve my challenges but also made me grow as a person.Cedric’s unique gift is his ability to get someone on their own track and help them stay connected to their own center. He met me with empathy and respect, and I left each session feeling heard from a deep place within myself, which I alone was not able to listen to. I gained great confidence in myself and my project, and as a result today my business feels more solid. I would greatly recommend Cedric and HeartWise’s services to others.” Jane Schwarz, leader of NJORD Festival “Cedric has been a great adviser in an early stage of my startup business Briefer.dk. He helped me clarify the purpose and uniqueness of my business and make it more personal and professional at the same time. He’s a great listener and he can see structure even in the most chaotic and abstract thoughts and ideas. His expertise in writing was especially valuable to me. Thanks to his ability to catch mutliple nuances and his eye for details, he gave me constructive feedback on the wording, setup and narratives for my website and my blog. I left our meetings feeling more motivated and confident to define the unique value that Briefer.dk can bring to customers.” Bine R., founder and CEO Contact Cedric: cedric@heartwiseconsulting.com ** Cedric also teaches yoga and meditation (for example in Tinkuy on Mondays 8am). Read more about his yoga style and yoga blog at: www.heartwiseyoga.com
Guitar pillow

Dalia Faitelson

Instructor for sound and voice meditation
www.daliafaitelson.com, www.oxyvox.com

I am a professional musician, composer. and DJ - working  with different forms of creative communication. In Tinkuy I mostly function as an Instructor for sound and voice meditation, through voice, gongs, bells and other type of instruments.

My classes include both sound massage with gongs and improvised voice session, which is composed by the participants.

It is a joint meeting of voices where we practice a deeper dimension of consciousness and encounter sound vibrations and energy flow, both on a personal and collective level.

Through voice meditation we experience sound that comes from within, that communicates in a completely different level than word. Not intellectually, but intuitively.

 

Dorte portr%c3%a6t

Dorte Bjerre Jensen

Contact improvisation
: www.dortebjerrejensen.dk www.minifestival.dk

DORTE BJERRE JENSEN (DK)

"Moving moves me. It´s the life force within me and around me."

Dorte is known for creating a welcoming and heartful atmosphere in her classes where she presents her dynamic and powerful approach to contact improvisation (CI).

She is educated as a school teacher, yoga teacher, Rosen Method® therapist, Conscious Touch® therapist and currently attending a full-time 2-year postgraduate education for professional dancers at The Danish National School of Performing Arts.

Dorte has accumulated many years of teaching experience in a wide range of different disciplines and contexts. 

She teaches CI nationally and internationally, in dance and acting schools, at festivals and in open workshops. She offers her work to professional dancers, actors, people in leadership roles, and to the general public. She is deeply interested in bodily movement and expression as an art form both in practice and in theory.

As an artist Dorte creates, directs and performs.

More info: www.dortebjerrejensen.dk

www.minifestival.dk

www.ci-cph.com

 

Ed

Elisabeth Damkiær-Classen

Circling facilitator
Rejsenhjem.dk

CIRCLING

Jeg faciliterer Circling i Tinkuy. Alle er velkomne, uanset kendskab til circling.

At blive mødt som den vi er, når vi er 'oprigtige', er en af de mest givende oplevelser vi kan have som mennesker. Circling er at skifte autopiloten ud med opmærksomhed på de sansninger, følelser og tanker, der hele tiden kommer og går indeni. Det er herudfra at magien mellem mennesker kan opstå: når vi forener den indre opmærksomhed med en åben og nysgerrig interesse overfor hinanden. 

Circling giver dig i korte træk muligheden for: - At blive bedre til at bevare kontakten til dig selv og at opleve dybere og mere autentisk nærvær i mødet med andre - At opdage hvor det er, du skubber dybere nærhed i relationer fra dig - At stole mere på dine sansninger og følelser og at blive bedre til at give udtryk for dem - At lære hvordan du ser og ærer hvert menneske for det helt unikke det bringer ind i verden, og hvordan du ser andre mennesker på en måde, så de føler sig set og mødt, måske mere end de nogensinde før er blevet det.

Du skal ikke kunne eller være noget bestemt for at deltage. Alt hvad du behøver er, at være åben for at opleve dig selv ærligt i kontakt med andre og parat til at dele din oplevelse af nærværet i nuet sammen med andre. Formålet med circling er ikke at reparere eller ændre noget ved os selv eller hinanden. Tværtimod kunne man sige, er intentionen at være med det der er, eller opstår, lige i det pågældende øjeblik. Paradoksalt nok sker der så alligevel ofte det - netop når vi kan være med det der er - at forandring og udvikling opstår.

Om mig: En daglig meditationspraksis har i mere end 20 år været et grundelement i min hverdag. Circling er en vidunderlig udvidelse af denne praksis - en kloning mellem meditation og relation. Ud over circling-facilitator er jeg også ID-Psykoterapeut og billedkunstner.

 dsc2674 1 2  3

Freja Hermansen

Manuvision behandler og Træner.
www.facebook.com/FrejaHermansenMassageOgKropsterapi/

Sådan kan jeg hjælpe dig

Jeg giver dybdegående kropsbehandlinger, der kan løsne fysiske og psykiske spændinger.

Mine behandlinger er effektive, hvis du ønsker hjælp til konkrete problematikker og skader - nye som gamle - eller hvis du bare ønsker at mærke dig selv, skabe gennemstrømning, eller finde ro og styrke i en vanskelig situation.

Behandlingen er god for:

Ryg - og nakkeproblemer, Hovedpine, Museskade, Frossen skulder, Lænde- og hofte smerter, Dårligt knæ, Gigt og slidgigt, Overfladisk vejrtrækning, Koncentrationsbesvær, Manglende kontakt til kroppen, Stress, depression og angst.

Kom og prøv hvordan behandlingen kan hjælpe dig!

 

Sådan foregår behandlingen

Jeg bearbejder kroppen med en blanding af massage, pulsering, berøring, dybe tryk og stræk, samt frigørelse af led. Der arbejdes med zonepunkter, meridianer og lymfesystemet.

Indledningsvis har vi en kort samtale, hvor du kan fortælle, hvad du ønsker, vi skal arbejde med i behandlingen. Under behandlingen guider jeg dig til at bruge åndedrættet til at slippe spændinger. Efter behandlingen har de fleste en gennemgribende følelse af afslapning og en behagelig summen i kroppen.

 

Om mig

Jeg hedder Freja. Jeg er uddannet sygeplejerske, Manuvision behandler og træner. Jeg har haft professionel praksis siden januar 2017. Jeg behandler primært i mit eget lokale på Gyldelnløvesgade 25 (lige overfor søpavillonnen), men også i Tinkuy. Jeg har et træningshold i Tinkuy fast hver torsdag kl. 15.

Når jeg behandler, er det vigtigt for mig at skabe et rum, hvor du føler dig tryg og set.

 

Book tid på www.freja.onlinebooq.dk

Læs mere om behandlingen på min Facebookside: Freja Hermansen - Massage og kropsterapi

 

Priser

1 time 595 kr

1,5 time 845 kr

Klippekort

Betal for 4 behandlinger - få den 5. Gratis

Rabat for studerende, pensionister og ledige

1 time 495

1,5 time 695

Gavekort:  Jeg sælger også flotte gavekort.

 

Email: frejamanuvision@gmail.com, Telefon: 51 51 47 63, Adresse: Gyldenløvesgade 25, 1600 Kbh. V

Dsc 8321

Hanna Snorradóttir

Storyteller, storydanser og trivselscoach
www.storydancing.com

Jeg arbejder med nordisk mytefortælling, fri dans og visualisering igennem StorydancingTM.

Jeg er oprindeligt uddannet miljøingeniør, men for 15 år siden dansede jeg mig ud af en dyb depression. Det kick-startede en proces, hvor jeg begyndte at leve mit liv mere og mere fra mit hjerte og stille mig selv det spørgsmål: ”Hvad vil livet mig? ” ”Hvad ræsonnerer med mit hjerte?”

Siden da har jeg udviklet Storydancing-konceptet, hvor vi spejler vores liv i de nordiske myter igennem fortælling, dans og visualisering.

Jeg tror på, at når vi forbinder os med vores rødder i de nordiske myter og giver det et skabende udtryk, kommer vi i kontakt med noget større end os selv. Noget som bærer os igennem både den største glæde, som vi næsten ikke tør mærke af frygt for at den er ”for god til at være sand” og den dybeste sorg og livskriser.

Som underviser beskrives jeg som værende passioneret, nærværende, tillidsvækkende og empatisk. Jeg elsker at se mine kursister opnå dybe indsigter i deres liv og åbne op for et hjerterum, hvor en magisk forvandling kan finde sted.

Dsc04448

Iwona Rejmus

'Body Talks' and 100 faces of 'each other'
elementsconnected.com/portable-door/

I self-design and eclectically share treasures, knowledge, experiences from my personal journey with tantra and sensuality, performance art, dance, rituals, authentic communication and dynamic complexity of being a human. I've been manifesting in art- and education-contexts, self-developing spaces for groups and individual sessions.

  '100 faces of 'each other''

Once a month I facilitate interactive workshop <-> rituals that explore self and others through challenging play, rituals, sensuality, honesty and always surprises...also for me. Every month working wih a different theme.

 

 

  'Body Talks'

I offer special, individually-designed one-to-one sessions of massage, storytelling and exercises/play focused on an area you are curious to explore or practice on a deeper level. (f.e. sensuality, attraction, tantra, role-play and challenges of authenic inter-relating)

 

 

 

 

Faceshot

Jacob K Jensen

CONTEMPLO – meditativ aktivisme
https://www.contemplo.org

CONTEMPLO – meditativ aktivisme 
Har du lysten til at tage del i samfundet omkring os uden nødvendigvis at vide hvordan og hvornår? Vi italesætter og understøtter denne energi så den ikke bare går i sig selv fordi udfordringerne føles for store og for komplekse!
          Personlige udvikling – f.eks. i form af meditation – er dog helt afgørende for de løsninger vi finder på og hvordan vi handler. Derfor bruges en god del af tiden på grundlæggende meditationsteknikker samt at undersøge forbindelse mellem det mentale og hvordan vi møder verden. Det føles godt at handle, men det er i særlig grad vigtigt at man også arbejder med sig selv og bevare fokus som et empatisk og positivt projekt: Kampen for det man elsker – fremfor mod det man hader. 
          Som et sidste element er der tid til at dele erfaring og viden om det man brænder for – stort som småt – og derigennem dyrke styrken i fællesskabet.
 
Disse sessioner har derfor tre elementer:
-> Ønsket om en bedre verden!
-> Konkrete teknikker til personlig udvikling.
-> Fællesskab som in kilde til inspiration, netværk og viden.

Mantraet er: "Transform yourself - change your life - change the world”

Mine kvalifikationer
-> Yoga Alliance certificeret 500-timers yogalæreruddannelse i Viniyoga ved Gary Kraftsow (https://www.viniyoga.com/).
-> 50+ enetimer med Kathy Ornish (http://goodspaceyoga.com/).
-> Studere i øjeblikket meditation under Culadasa (http://culadasa.com). 
-> Daglig personlig praksis siden 2012.
-> Solid baggrund i naturvidenskab.  Videnskabsteori deler en betydelig fællesmængde med filosofien bag yoga. Begge er eksperimentelle/erfaringsbaseret som led i et systematisk arbejde imod stadig større indsigt i verden omkring os.

Anden baggrund
Indtil december 2017 var jeg lektor ved plantebiokemi ved Michigan State University, MI, USA. Min forskning omhandlede plantekulhydrater og brug af plantemateriale som råmateriale for grøn energi (bioenergi).
          Jeg har altid været nysgerrig for verdens mange mysterier og blandt andet derfor valgte jeg at studere biokemi. Midt i en spirende forskerkarriere blev jeg dog sat skakmat af overarbejde og en kronisk inflammationssygdom i maven. Til sidst brændte jeg helt og fuldstændigt ud af stress, frustration og udmattelse. Dette blev dog et vendepunkt og løsningen kom i form af Viniyoga og en særlig kompetent yogaterapeut. Efter 5 år med en daglig praksis og dybe livstilsændringer er jeg nu 100% god igen – ja, faktisk 110%! En sådan ”lille” omvej er nu ikke noget en forskerkarriere rigtig kan holde til og jeg måtte sande at det tog var kørt imens. Med tiden har jeg dog forstået, at jeg fra første hånd havde erfarede hvor effektiv og transformerende yoga kan være, og at dette var en særlig værdifuld oplevelse som jeg kan bruge til at hjælpe andre. Derfor besluttede jeg at tage Viniyoga-uddannelsen og skifte karriere til at undervise i yoga, selvudvikling og selvledelse. Ved at hjælpe andre føler jeg at jeg kan gøre endnu mere end hvad jeg selv måtte kunne udrette i laboratoriet.

11935597 10153539823873564 7678495841588907735 o  kopi

Johan Haastrup

Psykomotorisk Styrketræing for Mænd
På vej!

Kom og vær med til spændende og dynamisk træning for mænd, med henblik på kropslig styrke og kropsbevidsthed.
Der vil blive taget udgangspunkt i klassiske styrkeøvelser der vil blive sat i en anderledes ramme. Vi vil være hinandens vægte og modvægte og bruge hinanden i kamplege og samarbejdsøvelser.
Vi vil have fokus på at styrketræning skal være sjovt og det bliver det når man er sammen om det.

Øvelserne vil blive guidet og vi har fokus på at den enkelte får mulighed for at blive mere bevidst om sin krop i aktivitet. Arbejdet med kropsbevidsthed i øvelserne gør at den enkelte kan tage udgangspunkt i sin egen styrke og selv være med til at justere sværhedsgraden af øvelserne, så alle kan være med.

"Er super taknemmelig for at have fundet et forum hvor sårbarhed, hjerte og maskulin essens forenes via tillidsskabende fællesøvelser. Jeg oplever at den indre råstyrke nærmest bliver lokket frem. Så fedt!"
Johan Tino Frederiksen

”Psykomotorisk træning for mænd er lige den form for træning som jeg har ledt efter. En fin kombination af fysiske øvelser, leg, personlig udfoldelse og styrketræning, men allervigtigst nærvær og øjenkontakt i den mere maskuline energi. Efter mange år i det feminine felt, oplever jeg en stor glæde og styrke ved at udfolde mig sammen med andre mænd. Johan og Gustav skaber et tillidsfuldt rum, hvor vi alle bruger hinanden og støtter hinanden i udfoldelserne, med sved på panden.”
Lasse Schmidt Jørgensen

Om underviserne:

Johan Haastrup og Gustav Högfeldt er begge psykomotoriske terapeuter. Johan er også uddannet indenfor teater og har en særlig passion for det legende terapeutiske rum. Gustav er også uddannet personlig træner og har en særlig passion for funktionel træning.


Tilmelding: Drop in

Tidspunkt: onsdag 10-11.30


Vel mødt! Johan og Gustav

Img 1742  kopi

Lene Skovmark


www.aabentland.dk

Jeg brænder for at udbrede den den udviklingsvej, livsvisdom og åndelige praksis, der findes i den kristne tradition. Det er en vej mod et fuldt udfoldet liv i frihed og tjenende kærlighed, i samklang med min dybeste bestemmelse. Jeg underviser i Heartfulness meditation samt tilbyder åndelig vejledning og Reikibehandling (se nedenfor). Næste år holder jeg workshops om personlig udvikling ud fra et armbånd, der kaldes Livets Perler. Nærmere beskrivelse følger.
Det er lørdagene den 23.december i år, 24.marts, 23.juni, 22.september, 22.december.

Hearfulness meditation
Jeg holder Heartfulness meditation hver anden tirsdag i ulige uger kl. 14 - 15.15.
Heartfulness stammer fra den kristne klostertradition og er en hjælp til at blive centreret i og leve ud fra hjertet som sin dybeste identitet. Hver gang er der et kort oplæg, 20 minutters Heartfulness meditation og andre enkle metoder til at håndtere tanker, følelser og stresse. Der er øvelser med fokus på krop og åndedræt. 

Åndelig vejledning
Jeg tilbyder at være din medvandrer og gå med på et stykke af din livsvej. Samtalen kan være en støtte til at finde klarhed, til at forsone dig med dig selv og dit liv og måske finde hjem til Gud. Du har også mulighed for at modtage helende forbøn. Eller få inspiration til kristen meditation.
Pris for en samtale 1-1½ time: 300 kr (eller efter aftale)

Reiki behandling
Jeg giver Reiki i Tinkuy's lokale efter aftale. Det kan kombineres med samtale og forbøn.
Læs mere om hvordan jeg bruger Reiki.
Pris for 1½  time, Reiki og samtale: 350 kr (eller efter aftale)

Hvem er jeg?
Jeg er teolog, sygeplejerske, uddannet instruktør i mindfulness og  Reiki I healer.
Har arbejdet som sygeplejerske i otte år i Den Centralafrikanske republik og som præst i Vestre Fængsel. Har undervist og været på studieophold i Sydindien og Myanmar. 

Læs mere på  www.aabentland.dk  

Kontakt:  Tlf.: 2836 1176   lene.skovmark@mail.dk     

Img 20130530 115728

Lis Værgman

Qi Gong og Tai Chi instruktør
www.taichi-wujigong.dk

Balance er det centrale i både tai chi og qi gong. Balance i krop og sind, i dit liv og i dit samspil med omgivelserne.

De former for qi gong, som jeg underviser, er tai chi relaterede og understøtter tai chi træningen, men kan også med stor fordel udføres separat, da al qi gong handler om at øge din indre energibalance og dermed din sundhed og livskvalitet. Den tai chi, jeg underviser, er yangstil ifølge Tung familien. Min mester er Kai Ying Tung fra Los Angeles.

Tai chi og qi gong har været en central del af mit liv siden jeg første gang stødte på det i midt-firserne. Siden starten af halvfemserne har jeg delt det med andre ved at undervise i mange forskellige sammenhænge. De seneste år har jeg fået mere og mere fokus på qi gong og den følelse af ro og kontakt med yin energien (den feminine energi, jordens energi), som qi gong giver.

Lisbeth

Lisbeth Houmann

Yoga underviser.

Yin Yoga er balsam for sjælen, din krop og dit sind

Meditation og yoga har været en stor del af mit liv i de sidste 20 år. Jeg har over 400 hr/timers international Yoga Alliance certificate bag min undervisning, de sidste 200 timers uddannelse var i Yin Yoga hos Nalini/Mari Nordstrøm og det er Yin yoga, som jeg brænder for og underviser i hos Tinkuy.

Det gør mig meget taknemmelig og ydmyg, når jeg ser alle de skønne mennesker, som kommer til mine timer, ser dem få ro i deres sind og krop.

Og det er meget energigivende og kærligheds fyldt, at undervise i Tinkuy.  

Kom og mærk det selv, kom og vær med og forkæl dig selv.

Ud over mine yoga uddannelser, er jeg også Reiki healer, NLP Terapeut, japansk facelifting behandler og slanke konsulent.

Kontakt: 61 68 81 17.

Dsc01809

Marcello Real

Reconnective Yoga Teacher
www.marcelloreal.com

I'm the Reconnective Yoga teacher at Tinkuy. I'm also a Marriage and Family Therapist (MFT - Danish equivalent "Kandidat grad i psykologi") who does counselings and regressions with an open, compassionate and calm mind.  Private yoga and meditation classes also available. 

Free guided meditations and more at my website: www.marcelloreal.com

Ddbk7m1tu11t78xjpkoh8hv192bqlbqd res960

Michaela Riise Bundgaard

Yoni Mapping Therapist, Psykotraumatolog, Phytoterapeut og Healer
www.heartofchela.com

tlf. 6018 4808

Medskaber af The Jade Temple som afholder åbne og lukkede Sacred Shakti Circle for kvinder, The Sacred Yoni workshop for kvinder / for mænd.

Sacred Lingam workshop for kvinder.

Gentle Touch Workshops for mænd og kvinder.

Workshops for mænd og kvinder med fokus på vækkelse i hjertet gennem grounding og bevidst kropsarbejde.

Se oversigt over alle events på vores facebook side The Jade Temple. Hjemmesiden er under udarbejdelse.

Lidt om mig: Jeg har arbejdet som bevidst lysarbejder de sidste 20 år. og er uddannet i healing og energiarbejde. Jeg vejleder/guider mennesker i deres egen rejse i livet fra hjertet og har gjort det siden jeg var teenager.

Jeg er uddannet Psykotraumatolog-RITS og hjælper mennesker med at bevidstgøre, integrere/release traumatisk stress, så de tidligere oplevelser bliver nemmere at leve med.  

Jeg er uddannet af Sexological Bodyworker Bonnie Bliss i Yoni Mapping i 2014 og videreuddannet i 2017 i Yoni Mapping Therapy og tilbyder fra August 2017 sessions med Yoni Mapping Therapy med flere værktøjer end tidligere.

Specielle YMT sessions til kvinder som er gravide, som lige har født, til kvinder som gerne vil lære deres bækken at kende inden hun bliver gravid.

Jeg er uddannet Phytoterapeut (urter/lægeplanter) og tilbyder sessions med komplementær phytoterapeutisk behandling.

Yoni Mapping Therapy: Disse sessions foregår i Birkerød, lige ved S-station.

Vil du opnå en større bevidsthed og kærlighed til dit underliv og øge sensitivitet og lyst?

Længes du efter en større forbundenhed med dig selv? 

Er du klar til at få adgang til din krops ultimative feminine power?

Ønsker du at komme mere i kontakt med din feminine kerne og essens?

Ønsker du at fremme healing af traumer, blokeringer og spændinger? 

Så læs mere om Yoni MappingTherapy her: http://www.heartofchela.com/yoni-mapping-womb-healing-1 

Pris for Tinkuy medlemmer: kr. 1750,- session varer 3 timer.

Spirituel rådgivning/vejledning: Formålet med disse sessions er:

 • Facilitere transformation, bevidstgørelse og åbning af hjertet til at mere bevidst liv i harmoni.

 • Aktivere healingspotentialet imellem krop, sind og sjæl​

 • Assistere i din healings proces, med empati, tilstedeværelse, tryghed, rummelighed og kærlighed.​

 • Fokusere på at sikre en integration af processen i dit liv.​

Hver enkelt session tilrettelægges ud fra dit behov. En session kan indeholde en eller flere af følgende elementer:

​Samtale, Meditation, Kropsøvelser, Værktøjer til at tage med hjem

Pris for Tinkuy medlemmer: kr. 400,- for 1-1½ time

Healingsmassage: En Healingsmassage session giver dig mulighed for at dykke dybere ind i dig selv og tillade blokeringer og gamle traumer at blive forløst i et trygt og kærligt rum.

Michaela er kendt for sin tillidsvækkende og fredsfyldte ro og empati og hendes kærlige hænder. En session indeholder en kort samtale hvor du har mulighed for at vælge fokus for massagen. Det kan f.eks. være en problematik som du arbejder med i forvejen og som du ønsker healing til.​

Selve healingsmassagen foregår på massagebriks. Du vil modtage massagen enten i underbukser eller nøgen. Det er en åbnende og aktiverende let kropsmassage med kokosolie.

Du opfordres til at kommunikere undervejs omkring de følelser, billeder eller tanker der dukker op.​ Vi prøver ikke at få noget til at ske, Vi er til stede for det som dukker op.

Efter massagen taler vi kort om det videre forløb og du vil få relevante værktøjer med hjem, alt afhængigt af hvad der er sket undervejs.​

Healingsmassage kan være en tid til forkælelse for dig, hvor du blot skal modtage. Der er også mulighed for at healingsmassagen kan være en terapeutisk session. 

​Healingsmassage er for både mænd og kvinder og kan veksle mellem 1½-2 timer.

Pris for Tinkuy medlemmer: kr. 1000,-

Traumebearbejdning: Oplevelser igennem livet som har en uhensigtmæssig effekt på din hverdag og livsførelse kan være med til at spænde ben for dig og dit potentiale. 

Voldsomme oplevelser kan få os til at tage forholdsregler for at undgå lignende i fremtiden. De bliver til vores forsvar mod lidelse og smerte.

​Michaela Bundgaard er uddannet Psykotraumatolog-RITS®, hvilket er en meget hurtig og effektiv måde at få bearbejdet og integreret tidligere voldsomme oplevelser.

Kan du svare ja til én eller flere af disse spørgsmål, så giv dig selv og dit velbefindende første prioritet.​

Gør livet ondt? Er du gået i stå? Er din lunte kortere?

Svarede du ja, så overvej om én eller flere af nedenstående oplevelser stadig påvirker din hverdag.​

 • Voldsomme, ubehagelige oplevelser som selv efter noget tid påvirker din hverdag

 • Langvarig stress

 • Fyring

 • Skilsmisse

 • Overgreb

 • Dødsfald, hvor du oplever at det ikke hjælper at tale med familie, kolleger og venner

 • Ulykker hvor du er vidne og/eller kender de til skade kommende

 • Ulykker hvor du selv er kommet til skade

 • Konflikter hvor du oplever uhensigtsmæssige reaktioner fra dig selv som du ikke forstår

 • Er der steder, oplevelser eller situationer som du undgår fordi de vækker kedelige minder

​Det er som regel de sanseindtryk en voldsom oplevelse indeholder, vi har svært ved at integrere på egen hånd. 

Traumebearbejdning hos Michaela er fortrolige samtaler af 1-1½ times varighed og minimum 2 samtaler med 1-2 ugers mellemrum.

​RITS® er en forkortelse for Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress, og metoden anvendes til såvel individuelle samtaler som gruppesamtaler.

Prisen for Tinkuy medlemmer: kr. 400,- pr. samtale

Holistisk Phytoterapeutisk behandling: 

Indeholder bla. opbyggelse af anamnese (journal), afklaring af indsatsområder / mål for behandling. livstil og ernæringsråd. Du modtager efter session en liste over remedier, som vil hjælpe dig i din specifikke situation og hvordan de skal indtages.

Pris for Tinkuy medlemmer: kr. 400,- pr. samtale/session - varighed 1 time.

Img 1532  kopi

Pernille Bruhn

Yoga Instructor and Somatic Psychologist

I am a yoga instructor, healer, teacher and somatic (body-oriented) psychologist. My calling is to help others become deeply embodied and awaken to their unique inner radiance and beauty thru yoga, meditation and other mind-body practices. I teach a regular yoga class Tuesday mornings at Tinkuy.

Dsc 0271 1

Prabhugian Singh

Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan
www.kundalinimedicine.dk

Prabhugian is certified kundalini yoga teacher (I-SKY) with a 220 hours yoga education approved by Yoga Alliance and Kundalini Research Institute (KRI). First and only Kundalini Yoga Therapist in Denmark and KRI's Aquarian Academy Intern Trainer (Trainer in Training) .
 
Reiki healer, regression therapist and palm reader.
 
Besides Ruben is Cand. Scient. Pol. (UNAM-Mex) and Cand. Merc. Int. (Handelshøjskolen CBS).
 
 
I love to teach yoga, my motivation is based on the possibility to give others something so beautiful as yoga. It is a gift that can change a person's life. I practice yoga everyday, every morning. It is a part of my life. It is like having a shower and brushing my teeth. Every day i attune myself and prepare for the activities and challenges of the day.
 
In my teaching i emphasize that the student comes in contact with body and mind through the breath. So that they can experience a class where they can release feelings and emotions and can discover their full potential. I wish the students after class to have a big smile in their lips and a lovely feeling of being human being. So they can feel happy and healthy with extra energy for the daily life.

Sandra  fotograf anton svedberg

Sandra Grundstoff

Dybdegående massage, Yogaundervisning i gruppe og privat, DJ
www.naturewise.dk

Jeg underviser Mindful Alignment Yoga torsdag morgen i Tinkuy, med start den 22. Juni. Jeg tilbyder dybdegående massage, baseret på Klassisk Svensk massage, Thaimassage og Ayurvedisk Marmamassage. De metoder jeg har i bagagen bruges i en intuitiv mix, på massagebaenk eller på madras på gulvet, som du önsker.

Jeg kan osse tilbyde private yogatimer, hvis du t ex önsker at arbejde med nogle specifike problemstillinger, få lavet et personligt program eller forbedre din teknik - jeg kan selvfölgelig ikke alt, men har rimelig god indsigt i hvordan traening på forskellige niveauer kan finslibes med alignment. Jeg har udforsket yoga på egen krop siden 1995.

Min udgangspris for massage i Tinkuy er 500 kr / time, men nogle gange tager jeg klienter billigere fordi det er spaendende. Kontakt mig endelig. Bedst er at sende en SMS på 20149683.

Hvis du kigger på min website, vil du se min baggrund, men vil også hurtigt opdage at den ikke er faerdig - websiten, altså. ;) Velkommen!!

Sk%c3%a6rmbillede 2014 01 15 kl. 22.43.31

Tove Beck Jørgensen

Meditative Cirkeldanse

I Meditative cirkeldanse (også kaldet Sacred Dance og Dansemeditation) , danser vi ud fra hjertet, og altid til meget smukt musik. Dansenes simpelthed og fordybelse kalder på et indre nærvær og giver ro og glæde i krop og sjæl, og det fællesskab, der opstår under dansene, er meget berigende. Dans i en cirkel, er en meget gammel tradition, som er fælles for mange kulturer til mærkning af særlige lejligheder og til at styrke fællesskabet og fremme samvær. Dansen virker også helende og har en åndelig dimension. Vi danser både meget enkle rolige og meditative danse og mere livlige og glade danse. Dansetrinene er enkle, så alle kan være med. Det at trinene er fastlagte, hjælper os med at være helt tilstede i nuet. Dansenes simpelthed og fordybelse kalder på et indre nærvær og giver ro og glæde i krop og sjæl, og det fællesskab, der opstår under dansene, er meget berigende. Jeg holder meget af disse danse, og de har haft/har en stor betydning i mit liv i forhold til at åbne mere op for hjertet, og for de fællesskaber og den samhørighed de skaber, hvor jeg nu har dansefamilier både i Danmark og Sverige. Jeg har danset de sidste 8 år. Jeg er uddannet danseleder hos Karin Mortensen i Danmark og hos Pia Lambert i Sverige, og videreuddanner mig hele tiden, deltager i mange kurser hos mange forskellige lærere både i Danmark, Sverige og England - og har også været i Skotland og danset i Findhorn. Dansen fylder meget i mit liv nu, og derfor vil jeg meget gerne videregive den. Jeg er også uddannet yogalærer og steinerpædagog. Bernhard Wosien skriver om dansen: "What I have realised after a lifetime with dance, is that dance is meditation in movement, a walking into silence, where every movement becomes prayer"

Undervisning i Tinkuy

I Tinkuy er der et bredt udbud af forskellig undervisning.

I listen til venstre finder du en beskrivelse af underviserne.

Under aktiviteter kan du se hvad udbuddet er