Aktiviteter

Meditativ Hatha Yoga v/ Oliver Storgaard

Tidspunkt: 14. Feb., kl 12:30
Varighed: 90 minutter
Tovholder: Oliver

“Yoga is the journey of the self, through the self, to the self.” -The Bhagavad Gita

I medtiativ hatha yoga gør vi brug af asanas (stillinger), meditation og pranayama (åndedrætsøvelser) til sammen at skabe et rum med bevidsthed i bevægelse og åndedræt. Alle niveauer er velkomne, så kom og vær med og reconnect med dig selv.

In meditative hatha yoga we practise asanas (postures), meditation, and pranayama (breathwork) to create a room with conscoiusness in every movement and breath. This practise is suitable for all levels, so com join and reconnect to yourself.