Aktiviteter

Kundalini yoga by Rune Leirvik Koch

Tidspunkt: 7. Jan., kl 12:00
Varighed: 90 minutter
Tovholder: rune