Aktiviteter

Nature Tales - Yoga & Deep Chill Out

Tidspunkt: 9. Jan., kl 19:00
Varighed: 180 minutter
Tovholder: Jakob Ulrik

Event Description:

Yoga & Deep Chill Out
19:00 - 22:00

Entry,
100 kr.
(Free for Tinkuy Members)
50 kr. For Nature Tales Members
(Become a member for free at the entrance)

English below

Velkommen til
Nature Tales - Yoga & Deep Chill Out

En kombination af Yoga, afslapning (Yoga Nidra) samt dyb chill out til live musik,
der inspirerer til en mere indlevelsesrig oplevelse af bevægelserne og roen.
Formålet er, at komme i kontakt med vores egen natur.

I Sivananda baseret Hatha Yoga, har vi fokus på vejrtrækningen og tilstedeværelsen med en 90 min. session, hvor vi kommer hele kroppen igennem.
Gennemgående for yogatimen, veksler vi i mellem opspænding og afspænding, og afslutningsvis giver vi fuldstændigt slip i afslapningen.
I hverdagen spænder vi op ubevidst, i Hatha Yoga spænder vi op bevidst -
Simpelthen for at kunne opnå en dybere afspænding.

I den anledning inviterer vi til en forlænget Yoga Nidra afslapning og dyb chill out, hvor vi frit er fælles om musikkens puls samt til stede i eget indre rum, lyst og tilværelse.

Måske har du lyst til at være for dig selv, måske finder du en massage partner, eller måske en at snakke med.
Evt. kan du strække videre, meditere, synge med, sove eller danse til musikken.
Her er alt frivilligt.

I dette pusterum kan du føle dig tryg og fri til bare at være, give plads til sårbarhed og give slip på følelserne for at hvile i dig selv - lige som du er.

Hele forløbet vil være akkompagneret af et subtilt, atmosfærisk og organisk lydbillede,
fremført live og opmærksomt interagerende med rummet, for legende og usynligt at understøtte indlevelsen.

Timen bliver undervist på Dansk, med mindre der er udenlandske deltagere.

Kom helst et kvarter før (18:45), i afslappet & naturligt tøj - på en tom mave.
Medbring gerne snacks vi kan dele efter begivenheden.

Få en idé om yogaen & musikken:
https://www.youtube.com/watch?v=GcWAvc-v1qk

Følg os for flere events og musik releases på vores fb side:
https://www.facebook.com/naturetalesinfo/

Bliv en del af vores fb fællesskab:
https://www.facebook.com/groups/1130734123741111/?ref=br_rs

Send en email til Info@naturetales.org
og modtag vores nyhedsbrev med opdatering ang.
events, fejringer, gratis yoga instruktionsvideoer, musikudgivelser m.m.

Namaste

Markus // Respira
& Jakob // Ishtadi


Welcome to
Nature Tales - Yoga & Deep Chill Out

A combination of Yoga, relaxation (Yoga Nidra) & Deep Chill Out to Live Music,
that inspires increased immersion into the movements and tranquility.
The aim is to be in contact with our own nature.

In Sivananda based Hatha Yoga, we focus on the breath and presence, through a 90 min. Full body workout.
Throughout the yoga class, we interchange between tense and loose states, to finally let go into a deep relaxation.
In everyday life we tense unconsciously, in Hatha Yoga we tense consciously -
Simply to attain the deeper relaxation.

Therefor we invite you to an extended Yoga Nidra relaxation and Deep Chill Out, where we freely share the pulse of the music, meanwhile being present in our own space, desire and existence.

Maybe you feel like being by yourself, perhaps you find a massage partner, or perhaps somebody to talk with.
If you like you can keep stretching, meditate, sing along, sleep or dance to the music.
Here everything is voluntary.

In this breathing space you can feel safe and free to be vulnerable, let go of your emotions and be in yourself - just as you are.

The entire session will be accompanied by a subtle, atmospheric and organic soundscape, performed live and attentively interacting with the space, to playfully and invisibly support the immersion into the experience.

The class will be in Danish, unless there are foreign participants.

Try to come 15 min. before (18:45) in loose and natural clothes - on an empty stomach.
Please bring snacks that we can share after the session.

Get an idea of the Yoga & Music:
https://www.youtube.com/watch?v=GcWAvc-v1qk

Follow us for more events & music on our Fb page:
https://www.facebook.com/naturetalesinfo/

Become part of our community:
https://www.facebook.com/groups/1130734123741111/?ref=br_rs

Send an email to Info@naturetales.org
and receive our newsletter with updates on coming events, celebrations,
free yoga instruction videos, music releases and much more.

Namaste

Markus // Respira
& Jakob // Ishtadi

3 Aktive bookinger

Octavian C. Tudora Octavian C. Tudora Rasmus Erik Voel Jensen