Aktiviteter

(CAFE) Musik Under Huden

Tidspunkt: 6. Dec., kl 15:30
Varighed: 90 minutter
Tovholder: Runi

MUSIK UNDER HUDEN (*english below)
Lyd er vibration. Vibration er liv. Lyd er liv.

”Musik Under Huden” er holistisk musikalsk grundtræning med et meditativt fokus. På dette hold prøver vi ikke at forstå musik med hjernen, men sigter imod en selvoplevet sanselig erkendelse af lydens og musikkens væsen. Igennem dine egne lydvibrationer, din stemme og din indre puls, guider Jeg dig til en kropslig forståelse af lydens & musikkens fundamentale natur – rytme, melodi og harmoni. Her lærer du musik indefra og ud. Musikken lever allerede inden i dig, du ér musik.

Ingen forudsætninger er nødvendige, andet end et åbent sind, vilje til at lære og lyst til at prøve en anderledes og holistisk tilgang til lyd og musik.

- Runi

Tid & Sted:
Torsdag kl 15.30 - 17.00
Tinkuy, Badstuestræde 13st, København

Gratis for Tinkuy medlemmer / Gæster er velkommen 1 gang gratis

Hvis du har lyst til at give min side på Facebook et ”like”, vil Jeg blive mægtig glad og holde dig opdateret på nye events: @MusikUnderHuden

- Runi Gindesgaard
(Musiker, Musiklærer & Musikpædagogisk konsulent)

Uddannelse:
Jeg er uddannet Voksenvejleder / Pædagogisk konsulent med musik/didaktik som fag fra Århus Universitet 2006. Musiker og musiklærer med 26 års undervisningserfaring. Jeg spiller selv klaver, guitar, tværfløjte, percussion, synger og dyrker stemme/body percussion. Desuden har Jeg igennem mange år næret en stor kærlighed for Nada Yoga (Lyd Yoga) og Lydhealing som Jeg har praktiseret og studeret igennem 20 år nu. Lydhealing har Jeg primært udforsket som selvhealing og udviklet min egen metode.

Min egen uddannelse er gået over dygtige lærere som Jeg er dybt taknemmelige overfor i dag. Emmanuel Abdul Rahim (rytmelære), Lone Frederiksen (frasering og musikalitet), Mads Johansen (tværfløjte), Kerstin Thiele (tværfløjte), Lotte Toftemark (klaver), Helge Drenck (musikforståelse, sang), Tahir Shaherjee (Indisk musikforståelse, Sang), Sita (Nada Yoga) mfl.
I øjeblikket er jeg ved at afslutte min uddannelse til Vokal lydterapeut og Lydhealer hos Githa Ben-David.


MUSIC IS VIBRATION

Sound is Vibration. Vibration is Life. Sound is Life.
Your own soundvibration is a doorway to physical grounding and experiential understanding of the nature of sound and music.

Holistic musical training with a meditative focus. We will leave our intellectual understanding behind and go for an experiential understanding of the nature of sound and music. Through your own sound and awareness of your inner vibrations we will explore the fundamental nature of sound & music - melody and rhythm.
 
No experience needed. Come with an open mind and the willingness to try a different and hollistic approach to working with sound and music.
Classes will be in the language of music.
Time and place:
Thursday 15.30 - 17.00
Tinkuy, Badstuestræde 13st, Copenhagen

Free for members of Tinkuy / Guests welcome 1 time for free

If you give my Facebook page a ”like” I will be very happy and keep you updated on new events: @MusikUnderHuden

- Runi Gindesgaard
(Musician, Musicteacher & Music supervisor)


Education:
I am a certified Music Supervisor and Educational consultant from Aarhus University 2006. Musician and music teacher with 26 years of experience. I play piano, guitar, silverflute, percussion, sing and do voice/body percussion. In addition I have a great passion for Nada Yoga (Sound Yoga) and Soundhealing and have studied these for 20 years now. Soundhealing I have primarily been studying as a tool for self healing and have developed my own method.

My teachers include many, that I am very greatful towards today. Emmanuel Abdul Rahim (rhythm), Lone Frederiksen (musicality), Mads Johansen (Silver flute), Kerstin Thiele (silver flute), Lotte Toftemark (piano), Helge Drenck (music theory, singing), Tahir Shaherjee (Indian musictheory, singing), Sita (Nada Yoga) and more.
At the moment I am at the end of my education to become a Vocal sound therapist & Soundhealer with Githa Ben-David.