Aktiviteter

Fordybelse og nærvær.

Tidspunkt: 19. Mar., kl 13:00
Varighed: 120 minutter
Tovholder: Jens

Fordybelse og nærvær.

Niveau: Alle
Tøj: Løstsiddende
Pris: 200kr. /medlem 100kr.

Via åndedrættets healende funktion, vil vi gå på en opdagelsesrejse i det indre rum.
Vi trækker vejret 20-30.000 gange dagligt. Kvaliteten af disse afhænger meget af, hvor din bevidsthed er. Har vi travlt og målfokusseret er åndedrættet ofte overfladisk. Ved at få skabt bedre kontakt til de involveret muskler og derved regulere muskelspændinger vil du opnå et dybere, mere flydende og energibesparende åndedræt.
Dit åndedræt er et redskab til, at tage pulsen på din her og nu tilstand og regulere ophobinger.

Du får selv lov til at bestemme farten og intensiteten. Intentionen er, at der er plads til dig. Du er skaberen og modtageren. Der er ingen Skal og hvis Lysten er der kan du besøge den dybe ende.

Program:

Max 10 minutter .Velkommen og kort indtrodution

20-30min. Praktiske øvelser med foamroller/skumrulle (jeg medbringer)
Jeg går rundt og lytter til åndedræt og krop og hvis ønskes gives et par fif til optimering af at kunne Tage mere plads/luft ind og kunsten at slippe/ sættet åndedrættet frit (lettere at sige end at gøre).

XX min. (afhænger af gruppens interesse). En snak om hvad der er rør sig. Hvad de forskellige spændinger har af betydning/historik. Hvordan vi kan arbejde med dem i hverdags sammenhæng.

Gruppeøvelse:
Nu erstattes skumrulle med en deltagers hænder. Så vi skal hjælpe hinanden med at gå mere deltaljeret til værks. Dette vil jeg selvfølgelig give en kort intro til.
Dem der gerne vil fordybe sig alene er mere end velkommen til det.

Opfølgning og delerunde.

Jeg har i mange år (10+), i en til en sessioner, hjulpet mennesker med, at genskabe kontakt til kroppen og deres essens/væren.
Al den erfaring vil jeg trække på i denne workshop. De klienter der bruger “bare lidt” af disse fif og viden klare sig markant bedre i hverdagen.


Take away:
Indre ro.
Bedre kunne regulere uro og andre følelser.
Kendskab til åndedrættet.
Mere energi i hverdagen.
Afslappet krop.

Kærlig hilsen
Jens