Aktiviteter

Yin yoga

Tidspunkt: 25. Nov., kl 15:00
Varighed: 90 minutter
Tovholder: Pernille kyster

Yin yoga er en passiv yogaform (vi bruger ikke muskelstyrke), hvor vi laver stræk af min. 3 min. og dermed påvirker det dybe bindevæv. Det afstresser, afgifter, skaber smidighed samt bevidsthed på dit indre. I denne tilstand har vi god mulighed for at lytter indad, hvad har vores krop at fortælle os, hvad har den brug for, hvad har vores indre at fortælle os, hvad har vi brug for.

Husk varmt tøj og evt. notesbog til indsigter.

30 kr for Tinkuy-medlemmere
60 kr for ikke-medlemmere
Vær sød at betale i kontanter

Jeg glæder mig til at smelte ind i strækkene sammen med jer ❤

For spørgsmål sms 20414394

Kærligst Pernille ❤


Yin yoga is a passive yogastyle (we dont use muscle strength). We make stretches of min. 3 min. and thereby affect the deep tissue. This destress, detox, creates fleksibilitet and conciousness on your inner. From this place its possible to listen inwards, what does our body wants to tell us, what does our body need, what does ouri inner wants to tell us, what does our inner need.

Remember warm clothes and maybe a notebook for insights.

30 kr. for Tinkuy-members
60 kr. for non-members
Please pay in cash

I am looking forward to melt into the stretches together with you.

For questions sms 20414394

Love Pernille ❤