Aktiviteter

Circle of divine

Tidspunkt: 7. Sep., kl 17:00
Varighed: 180 minutter
Tovholder: Christina

CIRCLE OF DIVINE


Smukke medsøstre
Jeg inviterer hermed alle søstre ind til at mødes til kvinde circle, da mit hjerte igen mærker at der er behov for at vi connecter, grounder og trækker vejret sammen i denne transformations tid. Jeg inviterer jer til at mødes til fordybelse, nærvær, blidhed, sharing, grin og ikke mindst at sidde I ceremoni og drikke ceremonial cacao, da jeg føler at denne kærlige plantemedicin er en vis og vidunderlig støtte til at vi kan dykke dybere ned i vores kroppe og være endnu mere nærværende i vores samvær. Jeg oplever efter at have drukket denne smukke plante medicins eliksir at det bringer en større dybde, ærlighed og åbenhed i samværet med andre. Åbner os og får os til at connecte dybere til vores hjerte og vores indre visdom. Jeg vil holde rummet ,mens vi sammen synger mantras, måske jeg tager jer på en tromme rejse. laver forskellige aktive meditationer, biodynamisk breathwork, tantriske meditationer, sharing circle og selvfølgelig danser, sanser, udforsker og hvad jeg ellers intuitivt og energetisk mærker der skal inviteres ind den dag.

Udover søster nærværet er min intention med dette fællesskab at at vi sammen fortsat healer de traumer der ligger dybt i vores fysiske kroppe, yoni og hjerte, fra både dette og tidligere liv, så vi skaber plads til mere frihed og nydelse i vores kroppe, sind og ånd. Alt dette med kærlig støtte fra Pachamama cacao som vi hver gang starter cirklen ud med at dele.


Sammen mødes vi for at connecte med hinanden, vores hjerter, vores livgivende åndedræt, for at udforske, vække og styrke vores guddommelige feminine og for at bare være sammen i et kærligt fællesskab og sammen støtte op i dette paradigmeskift hvor vi fortsat er inviteret til at bevæge os igennem en masse intense energier og forløse stagneret energi.

Medbring notesbog, kuglepen, vandflaske, måske dit eget tæppe og cacao kop og ikke mindst DIG og din smukke energi til fællesskabet.

I al kærlighed- glæder mig til at se dig. 💜🌟

Christina Guldager 🦚


Vi mødes 3 gange. SÅ vi kan gå i proces, connecte dybere til os selv og hinanden.

DATOER;
Tirsdag d 31/8 kl 17-.20
Tirsdag d 7/9 kl 17.00-20.00
Tirsdag d 14/9 kl 17.00-20.00

Pris: 800 kr for alle tre gange
Tinkuy medlemmer: 600 kr
Betaling og tilmelding via mobilpay 60387308 Senest 30/8
Early bird : 700 for ikke medlemmer og 500 for ikke medlemmer. Tilmelding senest d 15/8

Max 6 deltagere
Obs:Er du gravid anbefaler jeg dig ikke at deltage.Føler du et kald til at være en del af denne kvindecirkel, men dine midler er små - så skriv og vi finder ud af det.💜

Ceremonial cacao

Ceremoniel Cacao er fermenteret økologisk cacao fra Peru, som er hjerteåbnende og når du inviterer denne smukke, blide og kærlige plante ind kan du åbne op for din dybeste essens, som er ren energi. Ældre kulturer har brugt denne form for medicin i mange tusinde år, da denne form for medicin virker som en "lykkepille" pga. det høje indhold af serotonin og dopamin. Anandamid som er kendt for at skabe en større connection til sig selv og Theobromin som stimulerer centralnervesystemet og virker på mange stresshæmmende. For at have bedst mulig effekt af mama cacao, skal man drikke cacaoen på tom mave dvs. det anbefales ikke at have spist 3 timer før. Bring evt. lidt nødder eller frugt til efter, så dit blodsukker ikke bliver alt for lavt og spis gerne efterfølgende en nærende måltid hvad end din krop føler dig kaldet til at spise. Drik rigeligt med vand før og efter ceremonien. Er du på antidepressiv medicin kan du stadigvæk drikke ceremonial cacao, men anbefales at drikke mindre dosis, informer gerne om dette ved tilmelding så jeg kan servere rette dosis for dig.

Christina Guldager
Uddannet sygeplejerske( primært psykiatrisk sygeplejerske hvor jeg har haft hundredvis af støttende mentaliseringsbaserede samtaler med mennesker med depression i krise, sorg, psykisk sårbarhed/sensitivitet, misbrugsproblematikker etc.
Jeg har endvidere gået på Essence practitioner uddannelsen hos Camille Namaste for at kunne blive Spaceholder for Biodynamisk Breathwork med fokus på trauma release. Jeg har gennem de sidste 5 år været igennem en dyb personlig udvikling og har praktiseret Osho meditationer, shadow work, mantrasang, studeret chakrasystemet, astrologi og livet. Endvidere har jeg gennem det sidste par år udviklet en dyb forbindelse til Mama Cacao som er en kærlig støtte i min daglige praksis i at komme tilbage til egen essens, og leve ud fra hjertet for at kærligt kunne holde spacet for andre.


🦚

I invite all beautiful sisters to a circle because I deeply feel that there's a need to connect, be grounded and breathe together in these times of shift in consciousness. I invite you to come and have a sisterhood, immerse, meet each other with gentle kindness, sharing and not least drink this loving, wise and kind plant medicine mama cacao together. She helps us to connect deeper to our hearts and our own inner wisdom, My own experience is that we go deeper in our spiritual practices. Furthermore I feel when we connect with this loving, gentle plant medicine we tend to be more openhearted, truthful and genuine in our presence with others.

Except for the sisterhood we meet I will hold the space and include and invite you to different kinds of exercises where body, spirit and mind will be the keywords.an share a sacred space but we will always start with a circle and drink cacao and then I’ll invite you into a space of exploring where we might dance, mantra singing, shamanic drumming, active- and tantric meditations, laughing, Biodynamic Breathwork and exercises and what I intuitively feel is needed in the space, so we continue to heal our bodys, hearts and yonis from this and past lives traumas so we can make new room for more freedom and pleasure in our lives, all this with loving support form this kind feminine cacao spirit.

We meet on in a sacred space and share, connect with each other, our hearts, breathing, explore and awaken our inner divine feminine goddess so she continues to strengthen and expand, releasing stagnant energy and also kindly support each other in this sisterhood I feel we so strongly need when we’re moving through this big intense transition energies.

Bring a notebook & pen, a blanket, water bottle, a cup and not least YOU

With love, looking so much forward for see you 💜🌟

Christina 🦚

We will meet three times. so we can start a process, connect deeper to ourselves and each other.

Dates: Tuesday 31/8 17-20 pm
Tuesday 7/9 17-20
Tuesday 14/9 17-20 -pm
Price: 800 kr
Tinkuy medlemmer: 600 kr
Payment and sign up by mobilpay 60387308 last day for sign up 30/8
Early bird : 700 kr og 500 for Tinkuy members
sign up before d 15/8
Participants: max 6
Obs: If you are pregnant this group is not recommendable.If you feel called to join this circle but you’re financially challenged contact me and we will find a solution.💜


Ceremonial cacao

Ceremonial Cacao is fermented organic cacao from Peru that is heart-opening and when you invite this beautiful plant in, you can open up to your deepest essence of pure energy.
Older cultures have used this type of medicine for thousands of years, as this type of medicine works as a “happy” pill due to the high content of serotonin and dopamine. Anandamide which is known to create a greater connection to self and theobromine which stimulates the central nervous system and acts on many stress inhibitors. To have the best possible effect of Mama Cacao, it is recommended not to eat at least three hours before consumption of the cacao. Bring some nuts and/ or fruit afterwards, So that your blood sugar doesn't get too low. And I recommend you to eat a nutritious meal as well or whatever your body feels called to eat when you come home. Drink plenty of water before and after drinking cacao. If you are on antidepressants, you can still drink ceremonial cacao but it is recommended to drink a smaller dose, please inform me about this when you sign up so I can serve the right dose for you.


Christina Guldager
Educated nurse(psychiatric nurse) Finished my last modul as an Essence Practitioner in october 2020 (Camille Namaste)in, training to be a spaceholder for Biodynamic Breathwork. Spirituality has always been a part of my life and furthermore I have been through a deep personal development the last 5 years and been practicing Osho meditations, shadow work, mantra singing, studying the chakra system, astrology and life. And i have also over the last two years developed a deep connection to the beautiful plant medicine Mama cacao, which is such a loving support in my daily practice, coming back to my essence, living from my heart so i am able to kindly hold the space for others so they can come back to theirs.

0 Aktive bookinger