Aktiviteter

Meningsdannende lektielæsning og socialt samvær for unge

Tidspunkt: 8. Apr., kl 12:00
Varighed: 300 minutter
Tovholder: Johan Tino

kl 12-17