Aktiviteter

Meningsdannende møde med fri bevægelse til musik

Tidspunkt: 5. Apr., kl 14:30
Varighed: 60 minutter
Tovholder: Sophia

Vi sætter musik på, bevæger os og lader os bevæge. Herefter er der fællesspisning, hvor vi udveksler meninger om temaet "Frihed".