Aktiviteter

EnhedsVerdensbilledet – at være medskabere i Universet v/Eskild Tjalve

Tidspunkt: 15. Sep., kl 17:00
Varighed: 120 minutter
Tovholder: Boye

De globale kriser kan ikke bremses alene ved, at vi opfinder nye teknologier, ved grøn vækst eller
ved at plante millioner af træer. Det ændrer ikke ved problemernes dybeste årsag, mennesket. Den
basale forudsætning for, at Jordens liv kan trives i fremtiden er, at menneskene ændrer bevidsthed
og koordinerer hjertet og hjernen i visdom, fælles ansvarlighed og ultimativt samarbejde.
Et nyt videnskabeligt EnhedsVerdensbillede handler i sin essens om LIV og BEVIDSTHED. Her
vendes helt op og ned på de hidtidige principper i videnskaben. I det nye er Universets hele
grundlag én stor bevidsthed, som er årsag til alt skabt og som gennemtrænger alt. Alt er således
forbundet i bevidsthed, alt hænger sammen og virker ind på hinanden. Det handler således også om
samhørighed og kærlighed, som livets vigtigste kræfter.
Det er dokumenteret i omfattende seriøs forskning, og det vil blive redskabet, der kan bibringe
menneskene den nødvendige bevidsthedsudvikling.
Den nye videnskab dokumenterer, at der er bevidsthed bag alt, og at bevidsthed kan skabe i den
fysiske verden. Vi mennesker er ligefrem er medskabere af den virkelighed vi oplever, et princip
den spirituelle lære har arbejdet med i tusinder af år.
Viden om disse forhold vil være et eminent og ekstremt tiltrængt redskab til at sætte menneskene i
stand til at overkomme de globale kriser og den store ulighed overalt.
Eskild Tjalve er tidl. lektor ved Danmarks Tekniske Universitet, nu forfatter, spirituel underviser og
billedkunstner
Tid: Tirsdag d. 15/9 kl. 17
Sted: Tinkuy, Badstuestræde 13, 1209 Kbh. 1209
Entré: 80 kr for ikke-medlemmer, 40 kr. for medlemmer

Der er 30 pladser. For at holde styr på pladser, send en sms på 22853787