Aktiviteter

YinMindVoice - fusion af yin yoga, mindfulness og stemmemeditation

Tidspunkt: 15. Sep., kl 19:00
Varighed: 120 minutter
Tovholder: Anna

Kom med til YinMindVoice aften og lad dig smelte ind i guidede meditationer, blide yin yogastillinger og fælles stemmemeditationer. Alle kan være med uanset erfaring med yoga, meditation og sang

Der er begrænset plads (5-7 deltagere) så tilmeld dig i god tid med sms til mig på 21921212. Pris pr 200 kr (mobilepay til 21921212). 100 kr for Tinkuy medlemmer.

YinMindVoice er en meditativ praksis for dig som ønsker mere ro, nærvær og kreativitet i dit liv. Tid til at mærke dig selv, kroppen og sanserne og være med større bevidsthed og opmærksomhed.

Igennem guidet meditation og yin yogaens lange blide bindevævsstræk bliver nervesystemet beroliget, immunforsvaret styrket, og du får mulighed for at give slip på stress og uro. Hver yogastilling bliver en lille meditation i sig. Igennem fælles stemmemeditationer udforsker vi forskellige klanguniverser, harmonier og disharmonier, mærker vibrationerne i kroppen og det fælles udtryk. YinMindVoice træner din evne til at slå ‘automatpiloten’ fra og at mærke og være til stede med det som er.

Undervisningen er i udgangspunktet på dansk, men på forespørgsel kan enten individuel guidning eller hele workshoppen afholdes på engelsk.

Glæder mig til at møde jer :) Anna

______________________________________________________________________________

Join a YinMindVoice evening and let yourself melt into guided meditations, gentle yin yoga poses and collaborative voice meditations. Everyone can join, regardless of past experience with singing, yoga and mindfulness.

Because of limited space (5-7 participants) registration is necessary by texting me at 21921212. Price 200 kr (mobilepay to 21921212). 100 kr for Tinkuy members.

YinMindVoice is a fusion of yin yoga, mindfulness and voice meditation. It is a meditative practice designed to give you more peace, presence and creativity in your life. Time to feel yourself, your body and senses and to live with greater awareness.

Through guided meditations and yin yoga's long gentle stretches of the connective tissue, the nervous system is calmed and the immune system strengthened. You will have the opportunity to let go of stress and anxiety and sharpen your senses. Every yoga pose will be it’s own little meditation. Through collaborative voice meditation we explore different sounds, harmonies and disharmonies, feel the vibrations in the body and experience our common creative expression. YinMindVoice trains your ability to turn off the 'autopilot' and to sense and be present with what is.

The teaching is usually in Danish but on request either individual guidance or the whole class can be held in English.

Looking forward to meeting you :) Anna