Aktiviteter

AFLYST (ingen tilmeldte kl.7)Klassisk yoga - Hatha yoga

Tidspunkt: 11. Sep., kl 08:00
Varighed: 90 minutter
Tovholder: Hanne


Et forløb af asanas (yogastillinger), lidt pranayama (åndedrætsøvelser) og Yoga Nidra (dybdeafspænding).
Gennem klassisk yoga løses gradvist op for fysiske og psykiske spændinger.
Sammenhængen mellem krop og bevidsthed styrkes.
Stress forløses, så du bliver mere afslappet og nærværende.
Muskulaturen, kredsløbet og de indre organer stimuleres og styrkes.

Du opnår både fysisk og psykisk velvære.

Der vil være pauser, hvor du ligger stille og oplever virkningen yogastillingerne. Pauserne er lige så betydningsfulde som den fysiske yoga – det er her virkningen integreres.

Evt. spørgsmål: Tlf: 60 64 47 48

Om mig: https://Yogastedet.net

Hvis der blot er en enkelt tilmeldt kl. 7:00, møder jeg op - ved ingen tilmeldte aflyses.... så meld dig gerne til, hvis du har tænkt dig at deltage <3

0 Aktive bookinger