Aktiviteter

Body sds grundtræning (minimum 2 bookings)

Tidspunkt: 12. Aug., kl 14:00
Varighed: 120 minutter
Tovholder: Pernilla

I Body SDS, Grundtræning, arbejder du i dybden med alle led og muskler i kroppen. Du træner kroppen nedefra og op, du starter med øvelser for fødderne, som er en selv-zone terapi.

Gennem træningen arbejder du både på det fysiske, mentale og psykiske plan. I det den både integrerer læren om din kropsholdning, fokus på din grounding, læren om centrering af kroppen samt din mentale holdning i livet som dine overbevisninger, mønstre og adfærd.

Effekten af grundtræningen svarer til en kropsbehandling. Så grundtræning er en "egen behandling".

Body sds grundtrænings effekt er en øget kropsbevidsthed og at forebygge samt bearbejde, forløse og heale fysiske, mentale og psykiske spændinger og udfordringer.

Vejrtrækningen er i stor fokus gennem træningen, der støtter kroppen og psyken til at forløse og give slip. Indånding helt nede fra maven af og gennem næsen og udånding gennem munden, med et suk.

/Pernilla

Om underviseren:
Pernilla er uddannet Body SDS -træningsterapeut og kropsterapeut.

Minimum 1 x book for holdet forbliver.
Hvis der er mindre end 1 book 2 timer inden holdet starter, bliver holdet annulleret.

------------------------------------------

English version:

In the body sds basic training you work in depth with all joints and muscles in the body. You train the body from the bottom up, starting with exercises for the feet, which is a self-zone therapy.
Through the training you work both on the physical, mental and mental level. It integrates the teachings of your posture, focuses on your grounding, the body centering on your body, and your mental attitude in life as your beliefs, patterns and behaviors.
The effect of basic training corresponds to a body treatment. So basic training is a "self-treatment".
Body sds basic training effect is an increased body awareness and to prevent and process, relieve and heal physical, mental and mental tensions and challenges.
The breathing is in great focus through the training, which supports the body and the psyche to release and release. Inhalation down from the stomach through and through the nose and exhale through the mouth, with a sigh.
/ Pernilla

About the teacher:
Pernilla is educated Body SDS training therapist and Body therapist.
Pernilla have yoga practice and meditation practice everyday.
She have immerse herself and trained yoga for 9 years. And she have trained body sds for 4 years.

Minimum 2 x book for the class stays. If there are less than 1 book 2 hours before the class starts, the class will be canceled.

6 Aktive bookinger

Nikolai Søndergaard Andreas Olivia Bruun Jens Jens Andreas