Aktiviteter

Yin Zen Yoga (asian style) minimum 1 book

Tidspunkt: 5. Aug., kl 17:00
Varighed: 120 minutter
Tovholder: Pernilla

Yin Zen yoga er:

Denne yin yoga stil er "asian style", og har fokus på aktive stræk, og er mere muskelert udfordrende da der er ingen afslapning i en stilling som der kendes fra American yin style.

Yin zen Yoga er et rum til at være i nærvær med dig selv og være med det, der er i dig. Et rum til at fordybe dig i at være med de spændinger der er, og kunne give dig hen og slip i, kropsligt, mentalt og følelsesmæssigt. Intensionen er med Stilhed og nærvær i krop og sind, til en kropslig zen-væren/meditation.

Yin zen yoga begynder og afrunder praksisen med en meditation.

Yogaen er dybe stræk med aktiv muskel arbejde. Stillingerne varer 2-3-5 min. Fokuset er på grounding i fødder, hænder og kropsfladen mod jorden. Den giver dig en øget smidighed og en styrket muskulatur.

Minimum 1 book, or it Will be cancelled.

------------------------------------
English version:

Yin Zen yoga is:

Yin zen Yoga is a space to be in presence with yourself and be with what is in you. A space to immerse yourself in being with the tensions there and being able to let you in, bodily, mentally and emotionally. The intention is with silence and presence in body and mind, for a bodily Zen being / meditation.

Yin zen yoga begins and rounds off the practice of meditation.

The yoga is deep stretch with active muscle work. The poses last 3-5 minutes.
The focus is on grounding in the feet, hands and body surface towards the ground. It gives you increased agility and a stronger muscle.

Minimum of 1 book or Will be Cancelled.

/53 66 88 16

2 Aktive bookinger

Christina stougaard hansen Nikolaj Reinholt Johannessen