Aktiviteter

Generalforsamling for Tinkuy Aps (CAFE)

Tidspunkt: 15. May., kl 15:00
Varighed: 60 minutter
Tovholder: Johan Tino

Kære investor i Tinkuy

Onsdag den 15. maj 2019 kl 15 afholder vi generalforsamling i Tinkuy Aps.

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent
2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport samt årsberetning til godkendelse (fremsendes senere)
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag til ændring af paragraffer i vedtægterne, se nedenfor. De nuværende vedtægter på dette link.
6. Gennemgang af budgettet for 2019 (fremsendes senere)
7. Gennemgang af situationen om ledelsesskiftet i Tinkuy
8. Velkomst til nye investorer i Tinkuy (godkendelse af ejerskifte)
9. Eventuelt

Vedrørende situationen om ledelsesskiftet så valgte Tanja i marts måned 2019 at fokusere på andre opgaver i Tinkuy, hovedsageligt coaching af kompletmedlemmer, og trak sig derfor fra sin rolle som medleder af selskabet. Der er endnu ikke fundet en anden medleder.

Vi glæder os til at se dig der har tid og energi på at deltage - den første generalforsamling i vores nye lokaler på Badstuestræde 13 :)

Glad vilje,
Johan