Aktiviteter

Body sds cufei (minimum 1 book)

Tidspunkt: 13. May., kl 14:00
Varighed: 120 minutter
Tovholder: Pernilla

Cufei er program som Grundtræning, og så med lidt hurtigere tempo og gennemgang. Alle kan være med, men det er en ide at have prøvet grundtræning først (om mandagen). Træningen er målrettet til udøvere, der ønsker en mere eksplosiv og intens træning med fokus på styrke. Øvelserne er alle fra grundtræning plus nogle supplerende øvelser og udvidede detaljer.

I træningen arbejder du i dybden med alle led og muskler i kroppen. Du træner kroppen nedefra og op, du starter med øvelser for fødderne, som er en selv-zone terapi. Dernæst knæ, hofte, bryst, skuldre, nakke også derefter mere dynamiske øvelser hvor du arbejder med arme, ben, ryg og mave.

11/2 time er yang, 1/2 time er yin.

Træningen slutter af med yin, med lange dybe sammentrækkende og udvidende øvelser, hvor du arbejder dybt i bindevævet og kropslig, mentalt og følelsesmæssigt grounder du dig selv.

Gennem træningen arbejder du både på det fysiske, mentale og psykiske plan. I det den både integrerer læren om din kropsholdning, fokus på din grounding, læren om centrering af kroppen samt din mentale holdning i livet som dine overbevisninger, mønstre og adfærd.

Effekten af grundtræningen svarer til en kropsbehandling. Så grundtræning er en "egen behandling".

Body sds grundtrænings effekt er en øget kropsbevidsthed og at forebygge samt bearbejde, forløse og heale fysiske, mentale og psykiske spændinger og udfordringer.

Vejrtrækningen er i stor fokus gennem træningen, der støtter kroppen og psyken til at forløse og give slip. Indånding helt nede fra maven af og gennem næsen og udånding gennem munden, med et suk.

/Pernilla

Om underviseren:

Pernilla er uddannet Body SDS -træningsterapeut og kropsterapeut.

Minimum 1 x book for holdet forbliver.
Hvis der er mindre end 1 book 2 timer inden holdet starter, bliver holdet annulleret.
---------------------------------

English version:

Cufei is a program like body sds Basic Training, and then with a little faster flow and pace. Everyone can participate, but it is an idea to have tried basic training first (on Mondays). The training is focused on practitioners who want a more explosive and intense training with a focus on strength. The exercises are all from basic training plus some additional exercises and extended details.
In the training you work in depth with all joints and muscles in the body. You train the body from the bottom up, starting with exercises for the feet, which is a self-zone therapy. Next, knees, hip, chest, shoulders, neck also more dynamic exercises where you work with arms, legs, back and stomach.
11/2 hours is yang, 1/2 hour is yin.
The training ends with yin, with long, deep contracting and expanding exercises where you work deeply in the connective tissue and bodily, mentally and emotionally germinate yourself.
Through the training you work both on the physical, mental and mental level. It integrates the teachings of your posture, focuses on your grounding, the body centering on your body, and your mental attitude in life as your beliefs, patterns and behaviors.
The effect of basic training corresponds to a body treatment. So basic training is a "self-treatment".
Body sds basic training effect is an increased body awareness and to prevent and process, relieve and heal physical, mental and mental tensions and challenges.
The breathing is in great focus through the training, which supports the body and the psyche to release and release. Inhalation down from the stomach through and through the nose and exhale through the mouth, with a sigh.
/ Pernilla
About the teacher:
Pernilla is a trained Body SDS training therapist and body therapist.
Minimum 1 x book for the team stays.
If there is less than 1 book 2 hours before the team starts, the team will be canceled.

1 Aktive bookinger

Jakob Søby