Aktiviteter

Nature Tales - Yoga & Sound Relaxation

Tidspunkt: 12. Jun., kl 19:00
Varighed: 180 minutter
Tovholder: Jakob Ulrik

Get Ticket Here

Nature Tales - Yoga & Sound Relaxation

English below -

Location:
Tinkuy
Badstuestræde 13. 1209 Kbh. K

19:00 - 22:00
1.5h Yoga w/ Live Music
1.5h Sound Bath

Entry,
100 kr.
Free for Tinkuy Members


Velkommen til
Nature Tales - Yoga & Sound Relaxation

En kombination af Yoga til live musik, der ender med en times dyb Yoga Nidra afslapning og lyd afslapning.
Live musikken under Yogaen inspirerer til en mere indlevelsesrig oplevelse af bevægelserne og hjælper med at mærke den naturlige indre ro.
Formålet er, at komme i kontakt med vores egen natur.
Yogaen er tilgængelig for nybegyndere såvel som øvede.


I Sivananda baseret Hatha Yoga, har vi fokus på vejrtrækningen og tilstedeværelsen med en 90 min. session, hvor vi kommer hele kroppen igennem.
Gennemgående for yogatimen, veksler vi i mellem opspænding og afspænding, og afslutningsvis giver vi fuldstændigt slip i afslapningen.
I hverdagen spænder vi op ubevidst, i Hatha Yoga spænder vi op bevidst -
Simpelthen for at kunne opnå en dybere afspænding.

I den anledning inviterer vi til en forlænget Yoga Nidra afslapning og dyb chill out, hvor vi frit er fælles om musikkens puls samt til stede i eget indre rum, lyst og tilværelse.

Måske har du lyst til at være for dig selv, måske finder du en massage partner, eller måske en at snakke med.
Evt. kan du strække videre, meditere, synge med, sove eller danse til musikken.
Her er alt frivilligt.

I dette pusterum kan du føle dig tryg og fri til bare at være, give plads til sårbarhed og give slip på følelserne for at hvile i dig selv - lige som du er.

Hele forløbet vil være akkompagneret af et subtilt, atmosfærisk og organisk lydbillede,
fremført live og opmærksomt interagerende med rummet, for legende og usynligt at understøtte indlevelsen.

Timen bliver undervist på Dansk, med mindre der er udenlandske deltagere.

Kom helst et kvarter før (18:45), i afslappet & naturligt tøj - på en tom mave.
Medbring gerne snacks vi kan dele efter begivenheden.

Få en idé om yogaen & musikken:
https://www.youtube.com/watch?v=GcWAvc-v1qk

Følg os for flere events og musik releases på vores fb side:
https://www.facebook.com/naturetalescommunity/

Bliv en del af vores fb fællesskab:
https://www.facebook.com/groups/1130734123741111/?ref=br_rs

Send en email til Info@naturetales.org
og modtag vores nyhedsbrev med opdatering ang.
events, fejringer, gratis yoga instruktionsvideoer, yoga og meditations musikudgivelser m.m.

Namaste

Markus // Respira
& Jakob // Ishtadi


Welcome to
Nature Tales - Yoga & Sound Relaxation


A combination of Yoga with Live Music that ends with an hour of deep Yoga Nidra relaxation and Sound Relaxation.
The live music during the Yoga inspires increased immersion into the movements and helps to find the latent tranquility.
The aim is to be in contact with our own nature.
The Yoga is for beginners as well as advanced practitioners.

In Sivananda based Hatha Yoga, we focus on the breath and presence, through a 90 min. Full body workout.
Throughout the yoga class, we interchange between tense and loose states, to finally let go into a deep relaxation.
In everyday life we tense unconsciously, in Hatha Yoga we tense consciously -
Simply to attain the deeper relaxation.

Therefor we invite you to an extended Yoga Nidra relaxation and Deep Chill Out session, where we freely share the pulse of the music, meanwhile being present in our own space, desire and existence.

Maybe you feel like being by yourself, perhaps you find a massage partner.
If you like you can keep stretching, meditate, sing along, sleep or dance to the music.
Here everything is voluntary, please just respect the surroundings.

In this breathing space you can feel safe and free to be vulnerable, let go of your emotions and be in yourself - just as you are.

The entire session will be accompanied by a subtle, atmospheric and organic soundscape, performed live and attentively interacting with the space, to playfully and invisibly support the immersion into the experience.


Please Try to come 15 min. before (18:45) in loose and natural clothes - on an empty stomach.
Please bring snacks that we can share after the session.

Get an idea of the Yoga & Music:

https://www.youtube.com/watch?v=GcWAvc-v1qk

Follow us for more events & music on our Fb page:
https://www.facebook.com/naturetalescommunity/

Become part of our community:
https://www.facebook.com/groups/1130734123741111/?ref=br_rs

Send an email to Info@naturetales.org
and receive our newsletter with updates on coming events, celebrations,
free yoga instruction videos, yoga, meditation music and much more.

Namaste

Markus // Respira
& Jakob // Ishtadi

2 Aktive bookinger

Zsofia Cserhati Omkari J