Aktiviteter

Nordisk morgenyoga v/Ida Solhaug

Tidspunkt: 11. Mar., kl 08:00
Varighed: 90 minutter
Tovholder: Ida Karoline

Yoga er en personlig reise inn i sinn, kropp og sjel. Men jo lenger vi reiser og opplever vår indre kraft, jo klarere blir det at de samme krefter også utspiller seg i våre omgivelser. I Norden er vi utstyrt med en kultur og klimasesonger der disse krefter blir ekstra tydelige, og som det ligger et stort potensiale i å være i indre kontakt til. Denne timen vil vi i samarbeid med den brusende energi rundt jevndøgn forestille oss å gjøre en forårsrengjøring på oss selv. Vi vasker vekk gamle spenninger, og rydder plass til det nye som skal komme!

Timen vil bære preg av Idas bakgrunn i Nord-Norge, og bestrebelse på å tilpasse yogaens asanas med den nordiske natur, kropp og kulturarv.

Hjertelig velkommen!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoga is a personal journey into mind, body and soul. But the longer we travel and experience our inner power, the clearer it becomes that the same forces also unfold in our surroundings. In the Nordic countries we are equipped with a culture and climate seasons which makes these forces extra clear, and leaves a great potential if we manage to stay in inner contact with them. In collaboration with the roaring energies around the equinox, we will in this class imagine that we are doing a spring cleaning on ourselves. We basically wash away old tensions, and clear the room for the new things to come!

The class will bear the mark of Ida's background in Northern Norway, and aspire to adapt yoga's asanas to the Nordic nature, body and cultural heritage.

Warmly welcome!